Všeobecné obchodní podmínky "

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY - ÚVOD

Pokud se chcete stát zákazníkem našeho internetového obchodu, přečtěte si prosím pozorně naše informace a využívejte naše služby pouze v případě, že souhlasíte se všemi jejich body a považujete je za závazné. V tomto internetovém obchodě, ve spotřebitelské smlouvě vzniklé odesláním objednávky a v následném kontaktu se používá slovenština. V souladu s čl. 2001:CVIII, § 6 odst. 2 se objednávka zákazníka stává platnou, jakmile ji naši zaměstnanci potvrdí e-mailem. Pokud ji kupující neobdrží do 48 hodin, povinnost kupujícího učinit nabídku zaniká. Jazyk potvrzení objednávky je totožný s jazykem smlouvy.
Spotřebitelskou smlouvu uzavřenou mezi obchodníkem a zákazníkem prostřednictvím tohoto internetového obchodu (v souladu s: 45/2014(II.26) "Smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory nebo mezi nepřítomnými osobami") nelze považovat za písemnou smlouvu, a proto se nezakládá, není možné ji vyhledat ani později zpřístupnit v listinné podobě.


45/2014(II. 26) V souladu s nařízením (ES) č. 15 (1) bychom rádi informovali naše zákazníky, že zadáním objednávky v internetovém obchodě je zákazník povinen zaplatit! Proces objednávky potvrzen dle 2001:CVIII v rámci a po zaplacení výrobků, takže spotřebitel se nemůže domáhat "plnění před uzavřením smlouvy" v případech § 45/2014(II.26) § 13 a § 19.
Nakupování v internetovém obchodě předpokládá ze strany kupujícího znalost technických možností, vlastností a omezení internetu a akceptaci možnosti chyb spojených s technologií. Doporučujeme používat antivirový a antispywarový software s aktuální databází a vždy instalovat aktuální bezpečnostní aktualizace operačního systému a prohlížeče. Splňují doporučený standard HTML 5: Chrome 35, Mozilla Firefox 30, Internet Explorer 11 a novější verze těchto prohlížečů. Internetový obchod nemůže zaručit správné fungování v jiných prohlížečích.
Za škody způsobené připojením k webu nenese internetový obchod odpovědnost. Zákazník odpovídá za ochranu svého počítače a dat v něm obsažených.


Zákazník může internetový obchod používat výhradně na vlastní nebezpečí a souhlasí s tím, že obchodník neodpovídá za žádné majetkové ani nemajetkové škody vzniklé při používání nebo způsobené zakoupenými produkty. Obchodník vylučuje jakoukoli odpovědnost za chování uživatelů internetových stránek. Kupující je plně a výhradně odpovědný za své chování a za své názory na produkty vyjádřené v komentářích uložených v internetovém obchodě a při používání e-shopu. Obchodník přijme objednávku prostřednictvím internetového obchodu pouze v případě, že Zákazník správně zadá všechny údaje potřebné pro objednávku. Obchodník neodpovídá za zpoždění dodání zboží nebo jiné problémy či chyby způsobené nesprávnými a/nebo nepřesnými údaji o objednávce zadanými Zákazníkem.
Pokud máte jakékoli dotazy týkající se fungování internetového obchodu, procesu objednávání a doručování, je Vám k dispozici náš zákaznický servis na následujících kontaktních údajích:

E-mail: obchod@batz.cz; Telefon: +36 20 493-9493 +36 26 526-106/18
Písemná adresa: Batz Kft. 2013 Pomáz, Tölgyes Kálmán u. 9.

KONTAKT:
LINK 6/26 526-106. 16 nebo 6/20 663 0940.
reklamacia@batz.sk

OBSLUHA ZÁKAZNÍKŮ A REKLAMACE VLOŽEK NA ZAKÁZKU:
V případě dotazů ohledně objednání vložek na zakázku, dodání pěnového otisku a hotové vložky na zakázku
26/ 526-106/25 LINK nebo +36/20-377-2165
www.egyeditalpbetet.batz.hu
egyeditalpbetet@batz.hu.

Informace o datu dodání:
0036-29-88-67-00

Naši kolegové NEJSOU schopni poskytnout informace o přesné době dodání na čísle zákaznického servisu obchodu, mohou se zeptat na výše uvedeném čísle.

Upozorňujeme, že pokud v internetovém obchodě nakupuje osoba mladší 18 let, je nutný souhlas zákonného zástupce. Osoba mladší 14 let může nakupovat jménem a na účet svého zákonného zástupce.

I. ODDÍL: VOP
LEGÁLNÍ INFORMACE O VŠEOBECNÝCH SMLUVNÍCH PODMÍNKÁCH

podle nařízení vlády 45/2014(II.26.) o "Smlouvách uzavřených mezi podnikatelem a spotřebitelem".

A) Služby našeho internetového obchodu poskytuje následující společnost jako obchodník:

Batz Hungary Kft.
Sídlo a poštovní adresa: 2013 Pomáz, Tölgyes Kálmán u. 9.
IČO společnosti: 13-09-121196
Číslo DPH: 14372535-2-13
Zákaznický servis Po-Pá: 8:00-16:00
E-mail: aruhaz@batz. +36 20 493-9493 / linka 18; ohledně jednotlivých vložek:26/526-106/25 linka
Fax: +36 26 323-118

B) Hlavní oblast činnosti obchodníka v souvislosti s tímto internetovým obchodem:

Balíkový kurýr, internetový maloobchod (4791'08). Obchodník a 45/2014(II.26) ve smyslu § 20 informuje zákazníka, že v tomto internetovém obchodě prodává výrobky (nikoliv služby) Objednaný výrobek je při koupi plněn "vcelku", nedochází k částečnému plnění v několika splátkách, v případě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy se vrácení peněz formou částečné úhrady neuplatňuje, na druhou stranu lze uplatnit odpovědnost za znehodnocení zboží u obalů a výrobků poškozených zákazníkem v průběhu lhůty pro odstoupení od smlouvy. Více informací o této odpovědnosti je uvedeno v bodě H) našich všeobecných obchodních podmínek. Uživatelé našeho internetového obchodu: podle nařízení vlády 45/2014(II.26) a v roce 2013.V. 8:1.§(1)3. fyzické osoby klasifikované jako "spotřebitelé" (spotřebitel v tomto výkladu: fyzická osoba jednající mimo rámec své profese, nezávislého povolání nebo podnikatelské činnosti). V následujícím výkladu může být spotřebitel označován také jako "kupující" nebo jako "uživatel", obchodník a spotřebitel společně jako "smluvní strany". 4.§ 10. Smlouva uzavřená mimo přítomnost smluvních stran: jedná se o spotřebitelskou smlouvu, která je uzavřena v rámci systému prodeje na dálku organizovaného za účelem poskytování výrobků nebo služeb podle Smlouvy tak, že obě smluvní strany uzavírají Smlouvu bez své současné fyzické přítomnosti za použití komunikačních prostředků, které umožňují komunikaci mimo jejich přítomnost. Vl. Nařízení 4. § 14. Smlouva uzavřená mimo obchodní prostory: spotřebitelská smlouva,

a) která byla uzavřena na jiném místě než v prostorách Společnosti za fyzické přítomnosti stran;

(b) pro kterou spotřebitel uzavřel smlouvu nabízenou společností podle písmene a) za zvláštních okolností;
c) která byla uzavřena v prostorách společnosti nebo prostřednictvím zařízení umožňujícího komunikaci mezi nepřítomnými osobami bezprostředně poté, co společnost - za současné fyzické přítomnosti stran - měla osobní a individuální kontakt se spotřebitelem na jiném místě než v prostorách společnosti; nebo
d) která byla uzavřena během zájezdu organizovaného společností, jehož účelem je prodej nebo propagace výrobků nebo služeb spotřebitelům;

Podle nařízení 4 § 11 je tento internetový obchod klasifikován jako "zařízení umožňující komunikaci mezi osobami, které se nacházejí mimo" a "systém prodeje na dálku". Spotřebitelské ceny jsou uvedeny v eurech (EUR), hrubé ceny (včetně DPH). Celková částka se skládá z celkové ceny výrobků a poplatku za dodání. Spotřebitel po vytvoření "nákupního košíku" na webových stránkách uzavře s obchodníkem spotřebitelskou smlouvu kliknutím na tlačítko OBJEDNAT. Obchodník informuje Spotřebitele e-mailem o vzniku závazku (Nařízení 4.§ 9.).

Nařízení.vl.4.§ 9. Trvalý nosič dat: je zařízení, které umožňuje příjemci trvale uchovávat jemu určená data po dobu nezbytnou pro účely těchto dat a zobrazovat uložená data v nezměněné podobě a obsahu. Takovým zařízením je zejména papír, USB flash disk, CD-ROM, DVD, paměťová karta, pevný disk počítače a elektronická pošta;
Při nákupu produktů v tomto internetovém obchodě musíme zaznamenávat fakturační údaje a doručovací adresu našich zákazníků -
pravidla pro zpracování údajů při vyřizování objednávky jsou obsažena v našem prohlášení o zpracování údajů, informačním materiálu na základě zákona o svobodném přístupu k informacím č. CXII z roku 2011, konkrétně v jeho kapitole II.

"

C) Technický provoz webových stránek:

2001:CVIII.Ektv.4.§ h), informujeme naše zákazníky, že internetový obchod provozuje a údaje zákazníků spravuje společnost Magyar Telekom Nyrt. ( Sídlo a korespondenční adresa: 1013 Budapest, Krisztina krt 55., Dostupnost jejich informací o ochraně údajů: http://www.telekom.hu/o Us/ochrana-dat, VOP hostingu: http://www.telekom.hu/o Us/sluzby/op/hosting). .

Informujeme naše zákazníky, že zpracování osobních údajů probíhá mimo Maďarsko Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nenakupujte v našem internetovém obchodě, ale v našich kamenných prodejnách.

D) Následující informace o dodání se vztahují na všechny objednané produkty:

Obchodník je povinen zajistit osobní odběr nebo doručit výrobky vybrané kupujícím v objednávkovém formuláři na dodací adresu uvedenou v objednávkovém formuláři prostřednictvím doručovací služby. Pokud je z jakéhokoli důvodu znemožněno splnění objednávky, je Obchodník povinen neprodleně kontaktovat Kupujícího e-mailem nebo telefonicky za účelem dalších opatření. Kupní cena uvedená v zaslaném potvrzení, která zahrnuje náklady na balení a dodání výrobků včetně DPH - musí být dodavateli uhrazena v hotovosti nebo předem bankovním převodem

Dodané zboží zůstává majetkem obchodníka až do úplného zaplacení kupní ceny.

E) Možnosti platby:

1., V případě platby na dobírku je faktura uhrazena dobírkou. Pokud je zvolena dobírka, musí být kupní cena účtovaná spolu s náklady na doručení uhrazena kurýrovi, a to v hotovosti nebo bankovní kartou. Aktuální cenu dobírkového způsobu platby naleznete zde: https: //batz.hu/payment-methods.

2., Přímá platba bankovní kartou prostřednictvím služby Simple Pay. Při platbě bankovní kartou můžete v našem obchodě nakupovat pohodlně a bezpečně. Po objednání vybraného zboží budete přesměrováni na webovou stránku Simple Pay, kde můžete zaplatit bankovní kartou prostřednictvím šifrované transakce, kterou v současné době banka používá a která je považována za nejbezpečnější. Naši zákazníci musí při výběru způsobu platby kliknout na "platit bankovní kartou" a poté zadat číslo karty, datum platnosti a třímístný bezpečnostní kód na platebním serveru Simple Pay. Simple Pay přijímá karty VISA Classic, VISA Electron, Eurocard/MasterCard, Maestro.

Současně s aktivací platebního tlačítka zákazník prohlásí: 2013 Pomáz, Tölgyes Kálmán utca 9. osobní údaje uložené v uživatelské databázi www.batz.hu budou předány společnosti OTP Mobil Kft. jako zpracovateli údajů. Rozsah údajů předávaných správcem údajů je následující: jméno, e-mail, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa.
Druh a účel zpracování údajů prováděného zpracovatelem údajů si můžete prohlédnout v informačním listu o zpracování údajů SimplePay na následujícím odkazu: http:// simplepay.hu/vasarlo-aff".

3., převodem z bankovního účtu zákazníka. Při tomto způsobu platby začíná zpracování objednávky po přijetí převodu. Platba probíhá na rozhraní Simple Pay, rozsah převáděných údajů je shodný s údaji uvedenými při platbě kartou, spuštěním převodu uživatel deklaruje: beru na vědomí, že správce údajů Batz Hungary Kft. 2013 Pomáz, Tölgyes Kálmán utca 9. z) Následující osobní údaje uložené v databázi uživatelů www.batz.hu budou předány společnosti OTP Mobil Kft. jako zpracovateli údajů. Rozsah údajů předávaných zpracovatelem údajů je následující: jméno, e-mail, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa.
Rozsah a účel činností zpracování údajů prováděných zpracovatelem údajů naleznete v informacích o správě údajů společnosti SimplePay na následujícím odkazu: http:// simplepay.hu/vasarlo-aff".

SimplePay zašle zákazníkovi e-mailem údaje potřebné k převodu. Obchodník nenese odpovědnost za škody způsobené neuskutečněnou platbou (např. ztráta bonusových bodů, vypršení platnosti akcí, změna ceny), ale v zájmu poctivého obchodního chování vynaloží veškeré úsilí k zajištění spravedlivého vypořádání.

4., Odložený převod. Při tomto způsobu platby se objednávka začne zpracovávat až po přijetí převodu. Zákazník má 72 hodin od data zadání objednávky na provedení úspěšné platby. U firem je možná delší doba převodu, v takovém případě prosím volejte zákaznický servis +36.20. 493.94.93 nebo pošlete svůj požadavek na e-mail obchod@batz.cz.

Internetový obchod zašle zákazníkovi údaje potřebné k převodu e-mailem. Obchodník neodpovídá za škody způsobené neuskutečněnou platbou (např. ztráta bonusových bodů, vypršení platnosti akcí, změna ceny), ale udělá vše pro spravedlivé vyřízení záležitosti s ohledem na poctivé obchodní jednání.


5., Přímá platba kartou s platbou prostřednictvím systému Barion. Online platby bankovní kartou se provádějí prostřednictvím systému Barion. Údaje o bankovní kartě nejsou obchodníkovi předávány. Společnost poskytující službu, Barion Payment Zrt. je institucí pod dohledem Magyar Nemzeti Bank, číslo licence: H-EN-I-1064/2013. Informace o správě jejich údajů jsou k dispozici zde: https://www.barion.com/sk/vyhlasenie-o-ochrane-osobnych-udajov/.

Česká obchodní inspekce - https://www.coi.cz/

F) Opožděná platba

Obchodník nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené pozdní platbou (včetně opožděného zúčtování mezibankovních karet a transakcí) (např. prodej produktu, který mohl být mezitím spotřebován), v takových případech je kupní cena okamžitě převedena zpět na bankovní účet kupujícího.

(G) Pravidla pro telefonický kontakt po uzavření smlouvy a poplatek za použití platebních prostředků

Zákoník § 6. Pokud společnost zajišťuje telefonickou administraci při kontaktu po uzavření smlouvy, zajistí, aby spotřebiteli, který ji kontaktuje, nebyl hovor účtován. Telefonní čísla zákaznického servisu prodejce jsou naše standardní (nezvýšená sazba) telefonní číslo: +36 20 493-9493 a telefonní číslo zákaznického servisu pro jednotlivé vložky: +36 20-377-2165.

Zákon . 7.§(1) Společnost nesmí účtovat poplatek za použití způsobu platby, který převyšuje náklady, které jí v souvislosti s tímto způsobem platby vzniknou (například náklady spojené s dodávkou, kterou fakturuje v nezměněné hodnotě) .

H) Na tyto informace a popisy produktů na internetových stránkách se vztahuje článek 11 nařízení.

ONLINE OBCHOD A REGISTRACE

K používání internetového obchodu není nutná registrace. Při registraci je nutné podle potřeby vyplnit datový list. Je také možné uvést jinou doručovací a fakturační adresu, ale je důležité, aby na doručovací adrese byl někdo, kdo zásilku převezme. Obchodník nenese odpovědnost za zpoždění doručení nebo jiné problémy či chyby způsobené chybnými a/nebo nepřesnými údaji poskytnutými uživatelem. Obchodník neodpovídá za škody nebo chyby, ke kterým dojde v důsledku změny zapsaných údajů ze strany zákazníka. Obchodník neodpovídá za škody způsobené tím, že uživatel zapomene své heslo nebo se stane přístupným neoprávněným osobám z jakéhokoli důvodu, který nelze přičítat obchodníkovi.

POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU

Při používání internetového obchodu je vzhled rozhraní, jazyk spotřebitelských smluv a registrace: slovenština.

OBJEDNAT

Sestavení objednávky

Jednotlivé produkty jsou rozděleny do následujících kategorií. Vedle produktů, které lze zakoupit, se nachází tlačítko "Přidat do košíku". Kliknutím na něj se výrobek nekoupí, pouze se přidá do košíku. Vpravo se vždy zobrazuje a aktualizuje aktuální hodnota nákupního košíku. Každý produkt, který přidáte do košíku, v něm zůstane, dokud jej neodstraníte nebo znovu neobjednáte. Obsah košíku můžete kdykoli zkontrolovat, změnit nebo vymazat.

Odeslat objednávku

V návaznosti na souhrnnou část funkce "BASKET" lze při dokončování objednávky zaznamenat fakturační a dodací adresu. Po pokračování do shrnutí internetový obchod vypíše objednané zboží, náklady na dopravu a částku k zaplacení. Částka k úhradě zahrnuje veškeré náklady. Zde můžete k objednávce přidat komentář (což pomůže i kurýrovi).

V souladu s nařízením Reg. § 5 písm. c) 2001:CVIII vás informujeme, že v tomto kroku nákupu, před dokončením objednávky, máte možnost překontrolovat všechny údaje zadané v této položce za účelem identifikace a opravy chyb při zadávání údajů. Po dokončení nákupu, kontrole údajů, obsahu košíku, zvoleného způsobu doručení a platby, prosím, přejděte dolů. Zaškrtněte políčko "Souhlasím s podmínkami služby" (kliknutím na odkaz zde si tyto VOP znovu načtěte a přečtěte si je) a klikněte na tlačítko "Pokračovat k pokladně". Tím se opraví případné chyby při zadávání údajů, které je třeba opravit, a nové údaje se uloží. V souladu se směrnicí č. 45/2014(II.26) Reg. V souladu s § 15 odst. 1 upozorňujeme naše zákazníky, že kliknutím na tlačítko "Pokladna" a odesláním objednávky v internetovém obchodě se zákazník stává odpovědným za platbu! Po složení zálohy můžete potvrdit svůj úmysl uzavřít spotřebitelskou smlouvu kliknutím na tlačítko "Potvrzení objednávky". Potvrzení objednávky obdržíte vždy e-mailem.

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Poté, co kupující odešle objednávku do 48 hodin, internetový obchod automaticky potvrdí uživateli e-mailem, že obchodník jeho objednávku přijal. Automatický e-mail bude obsahovat podrobnosti o objednávce a částku k úhradě. Nemusíte platit nic jiného než částku uvedenou v potvrzení . tento e-mail neznamená přijetí objednávky, pouze vás informuje, že Obchodník vaši objednávku přijal. Pokud potvrzení ve své schránce nenajdete, zkontrolujte prosím složku SPAM. Pokud zadáte nesprávné telefonní číslo, nebudeme vás moci kontaktovat. Nepřesné nebo neúplné kontaktní údaje mohou znemožnit vyřízení vaší objednávky. 2001: Zákon CVIII. V souladu s § 6 odst. 2 obchodník přijímá vaši nabídku prostřednictvím samostatného e-mailu. Smlouva je uzavřena obdržením samostatného e-mailu o přijetí nabídky obchodníkem, nikoliv obdržením automatického e-mailu s potvrzením objednávky do 48 hodin. Uživatel je zproštěn vázanosti nabídkou, pokud od obchodníka bezprostředně (do 48 hodin) neobdrží potvrzovací e-mail týkající se podané objednávky. Pokud e-maily nedorazí z důvodu zaplnění úložného prostoru e-mailového účtu Uživatele nebo z důvodu zadání nesprávné e-mailové adresy Uživatelem, a proto Obchodník nemůže potvrzení odeslat, vylučuje Obchodník svou odpovědnost. Pokud Zákazník zjistí chybu v údajích v potvrzovacím e-mailu, musí ji do 1 dne nahlásit Obchodníkovi prostřednictvím některého z kontaktů zákaznického servisu, aby nedošlo k vyřízení nechtěných objednávek.

ZPRACOVÁNÍ OBJEDNÁVEK

Zákazník vyjadřuje požadavek na plnění v okamžiku kliknutí na tlačítko objednávky na webových stránkách, tj. požaduje "okamžité" plnění (od tohoto okamžiku začíná běžet právo na odstoupení od smlouvy). Objednávky lze zadávat i mimo pracovní dobu společnosti. V takovém případě bude objednávka vyřízena do 2 pracovních dnů od jejího přijetí. Náš zákaznický servis vám vždy e-mailem potvrdí, kdy může být vaše objednávka zpracována. Vyhrazujeme si však právo odmítnout objednávku, která již byla částečně nebo zcela potvrzena - pokud výrobek není dostupný na skladě. Objednávku můžeme také odmítnout, pokud se ukáže, že objednané zboží je vadné (např. vada zjištěná při poslední kontrole před odesláním zásilky), nebo výrobce zastavil výrobu objednaného zboží, Částečné vyřízení objednávky může proběhnout až po písemné (e-mail) nebo ústní (telefonické) konzultaci se zákazníkem.

Nákupní cena

Kupní ceny jsou uvedeny pro vybraný produkt v EUR??.Pokud není uvedeno jinak, cena zahrnuje daň z přidané hodnoty. Cena zboží nezahrnuje poštovné . Cenu za doručení vám budeme účtovat zvlášť. Vyhrazujeme si právo na změnu cen zboží, které lze objednat na webových stránkách. Změny cen se stanou aktuálními po provedení změny na webových stránkách. Pokud ke změně ceny dojde po přijetí objednávky, bude objednávka zpracována tak, aby nedošlo k nevýhodnému přeúčtování ceny v neprospěch zákazníka. Pokud se přes veškerou snahu na webových stránkách zobrazí nesprávná cena, zejména zjevně nesprávná cena, např. v hodnotě "0" EUR nebo "1" EUR, která se výrazně liší od obecně známé, obecně přijímané nebo odhadované ceny produktu, nebo se může objevit v důsledku systémové chyby, není dodavatel povinen dodat produkt za nesprávnou cenu, ale může nabídnout dodání za správnou cenu, s jejímž vědomím může zákazník od svého záměru nákupu upustit. V případě, že výrobek z vaší objednávky nebude v dohledné době skladem, budeme vás o tom informovat, a pokud budete na své objednávce tohoto výrobku i nadále trvat, zašleme vám jej dodatečně nebo zdarma na uvedenou doručovací adresu. Kupující musí uhradit pouze cenu dodatečně zaslaného výrobku dohodnutým způsobem platby.

POPIS PRODUKTU

Většina fotografií uvedených u produktů nejsou ilustrace, ale skutečné fotografie produktů. V některých případech je však pro lepší přehlednost k výrobku přidán obrázek pouze pro ilustrační účely. Základní vlastnosti a charakteristiky zakoupeného zboží, jakož i návod k použití zboží, naleznete na informační stránce konkrétního zboží. Smluvní plnění prodávajícího se považuje za splněné, pokud má výrobek příznivější a výhodnější vlastnosti, než jsou uvedeny na internetových stránkách. Pokud máte před zakoupením výrobku jakékoli dotazy, je vám k dispozici náš zákaznický servis. Pokud potřebujete více informací o kvalitě, základních vlastnostech, použití a použitelnosti jakéhokoli zboží na webových stránkách, než je uvedeno na webových stránkách, obraťte se prosím na náš zákaznický servis. Prodávající neodpovídá za změny technických specifikací bez předchozího upozornění z důvodů, které nemůže ovlivnit.

DODATEČNÉ NÁKLADY

Vážený zákazníku, rádi bychom Vás informovali, že kromě nákladů na doručení neúčtujeme žádný samostatný poplatek za balení.

ZÁRUKA, ZÁRUKA

Na všechny naše produkty poskytujeme záruku! Pokud výrobek nefunguje tak, jak má, poskytneme vám náhradu. Nejsme povinni opravovat nebo vyměňovat reklamace způsobené nesprávným používáním výrobku! Vadné výrobky můžete reklamovat u našeho zákaznického servisu. V případě uznání reklamace výrobku naše společnost reklamované zboží do 30 dnů zakoupí. Podrobné podmínky záruky na příslušenství, záruky na výrobek a záruky si můžete přečíst na webových stránkách v sekci Reklamace.
E-mail: reklamacia@batz.cz , 06/26-526-106/16 MELLÉK vagy 06/20-663-0940 telefonszámokon.

Na jednotlivé vložky, jakožto výrobky vyrobené na zakázku, se vztahují různé záruční podmínky. Více informací naleznete v sekci Reklamace nebo kontaktujte společnost MELLÉK na telefonních číslech 06/26-526-106/25 nebo 06/20-377-2165 a na e-mailové adrese uniquetalpbetet@batz.hu.

Právní pozadí, aplikace nových předpisů
Významnou změnou v právním pozadí oproti roku 2013 je, že dne 15.3.2014 vstoupil v platnost nový zákon
V. Zákon 2013 Občanský zákoník (dále jen PTK),
a v souvislosti s tím bylo v několika bodech novelizováno nařízení vlády č. 151/2003 o
povinném ručení za určité zboží dlouhodobé spotřeby (IX. 22.) (dále jen nařízení vlády),
které - s výjimkou změn v příloze - nabylo účinnosti dne 9.4.2014. Záruka a záruka platí podle spotřebitelské smlouvy
49/2003 o vyřizování reklamací. (VII. 30.) Nařízení VKM bylo s účinností od 14. května 2014 nahrazeno procesními pravidly pro vyřizování záručních a pozáručních reklamací věcí prodávaných na základě smlouvy mezi spotřebitelem a podnikatelem
. (IV. 29.) Účinnosti nabyla
vyhláška NGM (dále jen "vyhláška NGM").
V souvislosti se změnami je však třeba uvést, že
- nová PTK. pravidla až 15. března 2014,
- novelizovaná ustanovení nařízení vlády (s výjimkou přílohy) dne
2014 9. dubna,
- ustanovení vyhlášky NGM ze dne 14. dubna 2014. května 2014,
a budou se vztahovat na smlouvy uzavřené po tomto datu.
Protože záruka a ručení mohou platit ještě několik let po uzavření smlouvy,
bude třeba v této oblasti po několik dalších let souběžně uplatňovat staré i nové
pravidlo, a to v závislosti na tom, kdy strany smlouvu uzavřely.
Pro smlouvy uzavřené

Od 15. září 2014 platí novela přílohy nařízení vlády. Důkazní břemeno a úhrada nákladů
Náklady spojené s plněním záruční povinnosti nese dodavatel i po legislativních změnách. Podle pravidel nového PTK. týkajících se nesení nákladů
se postupuje tak, že se rozdělí mezi strany, pokud nesplnění povinnosti bylo způsobeno
zanedbáním údržby výrobku spotřebitelem. Za zanedbání údržby ze strany spotřebitele se považuje, pokud měl spotřebitel vědomost o údržbě věci nebo pokud byla v tomto směru splněna informační povinnost (např. byl spotřebiteli poskytnut návod k použití (nebo záruční list), který obsahoval
také pokyny k údržbě). V takovém případě musí
oprávněná osoba nést vzniklé náklady v poměru k odpovědnosti. .
Zůstává zachováno pravidlo, že v případě smlouvy mezi spotřebitelem a dodavatelem se až do prokázání opaku má za to, že vada, kterou spotřebitel uznal v průběhu šesti měsíců od plnění, existovala již v době plnění,
vyjma případů, kdy by taková domněnka byla v rozporu s povahou věci nebo povahou vady. V prvních šesti měsících je tedy důkazní břemeno na dodavateli, aby prokázal, že věc, kterou spotřebiteli prodal, splňovala v době plnění požadavky stanovené smlouvou nebo zákonem. Po uplynutí šesti měsíců však musí spotřebitel prokázat, že výrobek byl vadný.
3. Příloha k 45/2014 (II. 26.) nařízení vlády.

Informační leták o záruce na příslušenství, záruce na výrobek a záruce

1. Záruka na příslušenství
V jakých případech můžete uplatnit právo na záruku na příslušenství?
V případě vadného plnění můžete uplatnit záruku na příslušenství u společnosti podle pravidel občanského zákoníku.
Jaká jsou vaše práva v rámci reklamace příslušenství?
Podle vaší volby - můžete využít následující práva na záruku na příslušenství:
Můžete požadovat opravu nebo výměnu, s výjimkou případů, kdy splnění vámi zvolené možnosti je pro společnost nemožné nebo by si vyžádalo neúměrně vysoké náklady ve srovnání s jinými možnostmi. Pokud jste nepožádali nebo jste nemohli požádat o opravu nebo výměnu, můžete za to požadovat přiměřenou slevu nebo můžete nechat vadu opravit na náklady dodavatele. V nejhorším případě můžete od smlouvy odstoupit. Můžete přejít od zvoleného práva na záruku k jinému právu, přičemž náklady spojené s tímto přechodem nesete vy, s výjimkou odůvodněných případů nebo případů, kdy k tomu dodavatel uvedl důvod. Upozorňujeme vás také na skutečnost, že po uplynutí dvouleté promlčecí lhůty od uzavření smlouvy již nemůžete uplatnit svá práva ze záruky na příslušenství.
Kdo může uplatnit nárok na záruku na příslušenství?
Záruku na příslušenství můžete uplatnit u společnosti.
Jaké jsou další podmínky pro uplatnění nároku ze záruky na příslušenství?
Během prvních šesti měsíců od dodání výrobku nemáte žádné další povinnosti pro uplatnění nároku ze záruky kromě oznámení vady, pokud můžete prokázat, že zboží nebo služba byly poskytnuty dodavatelem. Po uplynutí šesti měsíců od data dodání však musíte prokázat, že vámi zjištěná vada existovala již v době dodání.

2. Záruka na výrobek
V jakých případech můžete uplatnit právo na záruku?
V případě vadné nemovité věci (výrobku) můžete uplatnit právo na odstranění vady nebo právo na uplatnění reklamace podle bodu 1, podle toho, jak se rozhodnete."
Jaká práva máte při uplatnění reklamace v záruční době výrobku?
Při uplatnění reklamace můžete požadovat pouze opravu nebo výměnu vadného výrobku.
V jakých případech se výrobek považuje za vadný?
Výrobek je vadný, pokud nesplňuje požadavky na jakost platné v době jeho uvedení na trh nebo pokud nemá vlastnosti uvedené v popisu daném výrobcem.
Jaká je lhůta pro uplatnění záruky na výrobek?
Záruku na výrobek můžete uplatnit do dvou let ode dne, kdy byl výrobek výrobcem uveden na trh. Po uplynutí této lhůty toto právo ztrácíte.
U koho můžete uplatnit reklamaci výrobku a za jakých dalších podmínek?
Reklamaci záruky výrobku můžete uplatnit pouze u výrobce nebo distributora movité věci. V případě reklamace výrobku musíte prokázat, že výrobek je vadný.
V jakých případech je výrobce (distributor) zproštěn povinnosti poskytnout záruku za výrobek?
Výrobce (distributor) je zproštěn povinnosti poskytnout záruku za výrobek, pokud prokáže, že:
- výrobek nebyl vyroben v rámci jeho podnikatelské činnosti, nebo
- vada nebyla zjistitelná podle poznatků vědy a techniky v době jeho uvedení na trh, nebo
- vada výrobku vyplývá z aplikace právních předpisů nebo závazných úředních předpisů.
Platí, pokud výrobce (distributor) prokáže některý z důvodů výjimky.
Upozorňujeme, že v případě stejné vady nelze uplatnit záruku na příslušenství a výrobek současně, a to současně. Pokud však úspěšně uplatníte záruku na výrobek, můžete u výrobce uplatnit záruku na příslušenství vyměněného výrobku nebo opraveného dílu.

PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY V PRAXI:

Odstoupení od smlouvy v případě spotřebitele (pokud byla faktura vystavena na jméno fyzické osoby)
Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí výrobku bez udání důvodu. Kupující uplatní své právo na odstoupení od smlouvy také v době od data uzavření smlouvy do data převzetí výrobku.

Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy písemným oznámením prodávajícímu v následujících případech:

- Výrobek není kupujícímu dodán v dodací lhůtě;

- v souvislosti s uplatněním záruky na příslušenství, záruky na výrobek nebo záruční reklamace, pokud Prodávající neprovedl opravu nebo výměnu, není schopen tuto povinnost splnit ve lhůtě opravy nebo pokud oprava nebo výměna nemá pro Kupujícího žádnou hodnotu.

Chce-li kupující uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, je povinen zaslat prodávajícímu dopis s projevem vůle odstoupit od smlouvy, a to i s využitím vzoru, který tvoří přílohu č. 1 všeobecných obchodních podmínek a je rovněž k dispozici v internetovém obchodě v bodě 13.9, v písemné formě - doručit je podepsané (např. poštou nebo elektronicky) na jednu z následujících adres:

poštovní adresa: Batz Hungary Kft. 2013 Pomáz, Tölgyes Kálmán utca 9.
e-mail: reklamacia@batz.sk, v případě individuálního vložení , únicadalpbetet@batz.hu.

Důkazní břemeno ohledně souladu s nařízením 45/2014 o podrobných pravidlech pro spotřebitelské a obchodní smlouvy nese kupující. (II. 26.) Právo na odstoupení od smlouvy uvedené v čl. 20 nařízení vlády (dále jen "nařízení") bylo uplatněno v souladu s ustanoveními nařízení, tj. právo na odstoupení od smlouvy bylo uplatněno ve lhůtě.

Podle čl. 29 odst. 1 písm. c) nařízení nemůže kupující uplatnit právo na odstoupení od smlouvy v případě, že se jedná o výrobek, který není předem vyroben. který byl objednán nebo výslovně objednán Kupujícím, byl vyroben na žádost Kupujícího nebo v případě výrobku, který byl jednoznačně vyroben na míru Kupujícímu. V tomto případě se jedná o vložky vyrobené na míru.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, je prodávající povinen vrátit kupujícímu všechny poskytnuté náhrady, včetně nákladů na dopravu. Kupující nemá nárok na vrácení nákladů na dopravu, pokud k odstoupení od smlouvy nedošlo v rámci záruky nebo reklamace. Kupující nemá nárok na náhradu jakýchkoli dodatečných nákladů, které mu vznikly v důsledku toho, že si zvolil jiný způsob dopravy než nejlevnější běžný způsob dopravy nabízený prodávajícím.

V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit nebo předat prodávajícímu obdržený výrobek v nepoškozeném a kompletním stavu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne oznámení odstoupení od smlouvy. Kupující je povinen uhradit náklady na vrácení Produktu předem a Prodávající následně tyto náklady Kupujícímu uhradí. Toto ustanovení se nepoužije, pokud ke zrušení nedojde v rámci záruky nebo reklamace, tj. v takovém případě hradí náklady na vrácení výrobku Kupující.

Kupující může být odpovědný za snížení hodnoty výrobku pouze tehdy, pokud bylo snížení hodnoty způsobeno použitím výrobku nad rámec použití nezbytného pro zjištění povahy a vlastností výrobku.

Prodávající neprodleně potvrdí přijetí prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy e-mailem.

Své právo na odstoupení od smlouvy můžete uplatnit také prostřednictvím přílohy 1. .

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy písemným oznámením kupujícímu v následujících případech:

- kupující nesplní svůj závazek zaplatit kupní cenu ve stanovené lhůtě (včetně případu, kdy peněžní ústav vydávající platební kartu transakci neautorizuje;

- pokud informace poskytnuté zákazníkem neodpovídají skutečnosti, jsou neúplné nebo neumožňují vyřízení objednávky;

- pokud kupující bezdůvodně odmítne převzít objednaný výrobek.

Při vrácení kupní ceny výrobku nebo nákladů na dopravu se použije stejný způsob platby, jaký byl použit při původní transakci, pokud kupující výslovně nesouhlasí s použitím jiného způsobu platby. V důsledku použití jiného způsobu vrácení peněz nebudou Kupujícímu účtovány žádné další náklady. Prodávající je oprávněn zadržet vrácení peněz, dokud Kupující nevrátí výrobek nebo dokud Kupující nepotvrdí jeho vrácení (podle toho, co nastane dříve).
Prodejce je oprávněn vrátit peníze za výrobek, který byl vrácen.

Visszaküldési űrlap můžete stáhnout ZDE!

Odstoupení od smlouvy v případě podnikatelů (pokud byla faktura vystavena na jméno společnosti nebo právnické osoby)
.

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy písemným prohlášením adresovaným kupujícímu v následujících případech:

- kupující nesplní svůj závazek zaplatit kupní cenu ve stanovené lhůtě (včetně případu, kdy peněžní ústav vydávající platební kartu kupujícího nebo vedoucí jeho účet transakci neautorizuje;

- pokud informace poskytnuté zákazníkem neodpovídají skutečnosti, jsou neúplné nebo neumožňují vyřízení objednávky;

- pokud kupující bezdůvodně odmítne převzít objednaný výrobek.

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy písemným prohlášením adresovaným prodávajícímu v následujících případech:

- Výrobek není kupujícímu dodán v dodací lhůtě;

- v rámci reklamace příslušenství, pokud prodávající neprovedl opravu nebo výměnu, není schopen tuto povinnost splnit v přiměřené lhůtě nebo pokud oprava nebo výměna nemá pro kupujícího žádnou hodnotu.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, uhradí prodávající kupujícímu všechny jím poskytnuté náhrady, včetně nákladů na dopravu. Kupující nemá nárok na náhradu jakýchkoli dodatečných nákladů vzniklých v důsledku toho, že si zvolil jiný druh dopravy než nejlevnější běžný způsob dopravy nabízený prodávajícím.

Při vrácení kupní ceny výrobku nebo nákladů na dopravu se použije stejný způsob platby, jaký byl použit při původní transakci, pokud kupující výslovně nesouhlasí s použitím jiného způsobu platby. V důsledku použití jiného způsobu vrácení peněz nebudou Kupujícímu účtovány žádné další náklady. Prodávající je oprávněn zadržet vrácení peněz, dokud Kupující nevrátí výrobek nebo dokud Kupující nepotvrdí jeho vrácení (podle toho, co nastane dříve).

poštovní adresa: 2013 Batz Hungary Kft. Pomáz, Tölgyes Kálmán utca 9.

e-mail: reklamacia@batz.sk, v případě jedinečné vložky , únicadalpbetet@batz.hu

Stáhněte si formulář pro návrat zde je to možné!

Podrobné podmínky pro vrácení zboží zde naleznete: https://batz .hu/ return.

Tyto podmínky jsou platné od 6.35 hodin dne 08.04.2022.